p w ś c p s n
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Stypendia - regulaminy i wnioski

http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/studia-doktoranckie-akty-prawne-stypendia

Poniższe kryteria będą obowiązywały od 1 października 2020 roku i z tym dniem stracą moc zarządzenia, które były podstawą przyznawania świadczeń w roku akademickim 2018/2019.

Stypendium doktoranckie:

· Wniosek - stypendium doktoranckie (dla kandydatów)
· Wniosek - stypendium doktoranckie (dla II, III i IV roku)
· Zarządzenie 65 ws. zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w UŁ
· Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich w UŁ
· Zarządzenie nr 67 Rektora UŁ ws. szczegółowych kryteriów przyznawania stypendiów doktoranckich w UŁ
· Szczegółowe kryteria oceny doktoranta na Wydziale BiOŚ UŁ - załącznik do zarządzenia nr 67 (podstawa przyznania stypendium na rok akademicki 2021/2022)

Stypendium projakościowe:

 

 
 

Nagroda Naukowa Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla doktorantów:

 

 

Nagroda Rektora dla doktorantów UŁ:

 
 

Nagrody Naukowej Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego:

 
 

Stypendia Urzędu Miasta Łodzi:

Stypendium Ministra:

Informacja
Informacja na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

Stypendia Marszałka Województwa Łódzkiego:

Informacja
Regulamin
Wniosek