p w ś c p s n
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Semestr zimowy 2014/2015

Drodzy Studenci, plany zajęć i podział na grupy mogą ulec zmianom. Prosimy o śledzenie modyfikacji na stronie w szczególności w październiku. Obok planu pojawi się data ostatniej aktualizacji.

Opiekunowie I roku w r. ak. 2014/2015 (aktualizacja 7.10.2014 r.)

Osoby odpowiedzialne za plan zajęć, rok akademicki 2014/2015 (aktualizacja 27.10.2014 r.)

Biologia

stacjonarne (dzienne)


Biomonitoring


Biotechnologia


Genetyka

 


Mikrobiologia

 


 

Ochrona środowiska