p w ś c p s n
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Przewody doktorskie - Druki niezbędnych dokumentów

Wszczęcie przewodu doktorskiego

 

Składanie pracy doktorskiej i wyznaczenie recenzentów

Przy wyborze recenzentów, należy złożyć następujące dokumenty:

 • - opinia promotora o pracy wraz z propozycją recenzentów (min. 3 osoby wszystkie spoza UŁ (z podaniem adresów do korespondencji i adresów e-mail)),
 • - raport z systemu antyplagiatowego (JSA) podpisany przez promotora,
 • - praca doktorska (4 egz.) (wzór1,     wzór2),
 • - praca doktorska na nośniku elektronicznym (cała praca (rozszerzenie pdf)).
 • - oświadczenie dla BUŁ (2 egzemplarze),
 • - oświadczenie.
 • - podpisaną elektroniczną wersję streszczenia w jęz. polskim i angielskim w jednym pliku
 • - zdeponować prace doktorską w Repozytorium UŁ

 

Obrona pracy doktorskiej

Przed obroną pracy doktorskiej, należy złożyć następujące dokumenty:

 • - autoreferat (8 szt. + w formie elektronicznej),
 • - uaktualniony życiorys (w formie opisowej),
 • - uaktualniony wykaz publikacji,
 • - indeks doktorancki (z zaliczeniem ostatniego roku przez Kierownika Studiów Doktoranckich)
 • - zaświadczenie.

 

Po obronie i nadaniu stopnia naukowego doktora

Po obronie i nadaniu stopnia naukowego doktora, należy złożyć następujące dokumenty:

 • - synaba (pobierz aplikację),
 • - zawiadomienie (w formie elektronicznej),
 • - e-obiegówkę,
 • - potwierdzenie wpłaty za dyplom doktorski w wysokości 120 zł na konto Uniwersytetu Łódzkiego (Bank Polska Kasa Opieki S. A. II o/Łódź 83 1240 3028 1111 0010 2942 8897)