Projekty realizowane na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Międzynarodowe Programy Ramowe

Fundusze strukturalne

Programy strategiczne NCBiR

Granty specjalne, zamawiane, dofinansowanie MNiSW, projekty międzynarodowe niewspółfinansowane

Granty MNiSW oraz NCN koordynowane w UŁ

Projekty B+R we współpracy z przedsiębiorstwami