p w ś c p s n
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Projekt Absolwent VIP – MENTORING

Miło jest nam poinformować, że dwie studentki naszego Wydziału p. Edyta Charążka i p. Monika Toma zostały zakwalifikowane do udziału w programie MENTORING (I edycja).

Mentoring jest formą relacji mistrz-uczeń. To jedna z metod nauki, bazująca na partnerskiej relacji pomiędzy mentorem a uczniem (np. studentem, pracownikiem). Jej celem jest rozwinięcie potencjału ucznia i przygotowanie go do czekających wyzwań. Program mentoringu ma na celu wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego wybitnych studentów Uniwersytetu Łódzkiego.

Program jest częścią projektu Uniwersytetu Łódzkiego Absolwent VIP realizowanego przez Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami. Intencją realizatorów Projektu jest twórcze włączenie najwybitniejszych absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego w proces rozwoju najzdolniejszych studentów.

 

STUDENT

MENTOR

Monika Toma – studentka II-go roku studiów stacjonarnych II-go stopnia na kierunku Genetyka oraz studium podyplomowego Biologii sądowej,  przewodnicząca Sekcji Genetycznej SKNB.

 

Tomasz Łysek - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Pan Prezes jest absolwentem naszego Wydziału, a Fundusz jest członkiem Rady Biznesu przy Wydziale BiOŚ !

 

Edyta Charążka –  studentka II-go roku studiów stacjonarnych II-go stopnia na kierunku Ochrona Środowiska spec. Ochgrona przyrody,  blok dodatkowy Ekologia zwierząt

 

Jadwiga Hałaczkiewicz - Dyrektor ds. Zarządzania Personelem w Pelion Healthcare Group.

Informacje na temat projektu MENTORING http://absolwentvip.uni.lodz.pl/?cat=7