p w ś c p s n
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Program MOST - Także dla Doktorantów!

Zachęcamy do uczestnictwa w Programie także doktorantki i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego. Jak pokazały badania ankietowe, przeprowadzone wśród dotychczasowych uczestniczek i uczestników MOST-u, Program był dla nich szansą na:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych – 28% 
  • uczestnictwo w innych tematycznie zajęciach dla doktorantów niż te na uczelni macierzystej – 72%
  • prowadzenie kwerendy bibliotecznej – 66% 
  • wykonywanie innych czynności potrzebnych do napisania rozprawy doktorskiej (np. ankiety, dokumentacja fotograficzna) – 44%
  • uczestnictwo czynne w konferencjach naukowych organizowanych na danym wydziale lub uczelni przyjmującej – 55%
  • nawiązanie kontaktów z innymi doktorantami, które zaowocowały współpracą naukową (plany organizacji wspólnej konferencji naukowej, napisania artykułu, wydania publikacji, ubiegania się o grant itp.) – 61%

Dzięki badaniom ewaluacyjnym, wiemy także że uczestnictwo w Programie spełniło oczekiwania większości doktorantek i doktorantów. Średnia ocena wystawiona Programowi to 7,3 w skali 10-punktowej. Dziękujemy!