Maj

p w ś c p s n
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Polityka zarządzania jakością kształcenia

 Podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie systemu zarządzania jakością na Wydziale BiOŚ UŁ jest Polityka zarządzania jakością kształcenia na Wydziale BiOŚ UŁ (uchwała Rady Wydziału BiOŚ UŁ z dn. 24 kwietnia 2012 r.). Określa on cele działalności związanej z zapewnieniem jakości kształcenia na Wydziale BiOŚ UŁ, sposoby ich realizacji oraz podmioty odpowiedzialne