p w ś c p s n
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

Ocena okresowa w 2017 roku - za okres 2015-2016

Zasady oceny okresowej pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych Wydziału BiOŚ UŁ za okres 2015-2016 zatwierdzone Uchwałą Senatu UŁ nr 562.

Często zadawane pytania

Kwestionariusz Wydziału BiOŚ UŁ

Załącznik do kwestionariusza