p w ś c p s n
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Nagroda EuroSymbol 2013 dla projektu badawczego "Rola transporterów oporności wielolekowej w farmakokinetyce i toksykologii - testy in vitro w praktyce farmaceutycznej i klinicznej"

Uniwersytet Łódzki laureatem „EuroSymbolu 2013” przyznanego przez Redakcję Monitora Rynkowego w Dzienniku Gazecie Prawnej.

 

W dniu 25 listopada br. Prorektor ds. nauki UŁ – prof. zw. dr hab. Antoni Różalski oraz prof. dr hab.  Grzegorz Bartosz – p.o. kierownika Katedry Biofizyki Molekularnej oraz kierownika Zakładu Biofizyki Błon, odebrali w Teatrze Śląskim w Katowicach nagrodę „EuroSymbol 2013” w kategorii „Innowacja”. Tytuł został przyznany dla Uniwersytetu Łódzkiego w związku z realizacją projektu badawczego TESTOPLEK, czyli: „Rola transporterów oporności wielolekowej w farmakokinetyce i toksykologii - testy in vitro w praktyce farmaceutycznej i klinicznej” . Omawiany projekt, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Działanie 1.1.2), jest od kilku lat realizowany przez pracowników Katedry Biofizyki Molekularnej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Głównym celem przedmiotowego projektu (projekt jest wciąż w trakcie realizacji; jego zakończenie przewidziane jest na styczeń 2015 roku, zaś szacowana całkowita wartość projektu wynosić będzie ponad 62 mln PLN) jest przełożenie wyników badań podstawowych nad białkami oporności wielolekowej (MDR) na zastosowania praktyczne: opracowanie testów o potencjalnej wartości diagnostycznej i prognostycznej oraz zastosowaniu w przemyśle farmaceutycznym. Najważniejsze cele projektu to:

- opracowanie i walidacja testów i narzędzi diagnostycznych służących ocenie stopnia lekooporności w próbkach klinicznych;

- opracowanie i walidacja testów genetycznych pozwalających na identyfikację wariantów genów MDR o potencjalnym znaczeniu klinicznym;

- opracowanie i walidacja testów i narzędzi służących ocenie wpływu ekspresji białek MDR na farmakokinetykę substancji o potencjalnym znaczeniu farmakologicznym;

- wzrost liczby polskich publikacji i zgłoszeń patentowych dotyczących biologii białek MDR;

- rozbudowa bazy naukowej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.

 

Kapituła Programu „EuroSymbol 2013”, przyznając nagrodę w kategorii „Innowacja” doceniła m.in. prace projektowych pracowników Uniwersytetu Łódzkiego nad opracowaniem testów o wartości diagnostycznej i prognostycznej, które będą pomocne pacjentom z chorobami nowotworowymi, lekarzom, którzy szukają skutecznych metod w leczeniu raka.

Uniwersytet Łódzki, jako Laureat tytułu, wchodzi w posiadanie praw użytkowania logotypu Symbol 2013 we wszystkich celach i formach, jakie zostaną uznane za stosowne: elementy identyfikacji firmy, publikacje, wizualizacje, listy referencyjne, banery, targi, strona www itp. Ze względu na swoją użyteczność marketingową i znakomite konotacje tytuł Symbol 2013 stanowi ogromną wartość promocyjną i może być wykorzystywany do wzrostu pozytywnego wizerunku całej uczelni.

 

 

 

  

ZałącznikWielkość
Pobierz informację142.5 KB