p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 

Konkurs o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż została ogłoszona XIX edycja Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i
doktorskie tematycznie związane z województwem łódzkim lub promujące region łódzki.

Prace zgłaszane do nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2018 obejmować mogą następujące obszary tematyczne:
1.      nauki humanistyczne i społeczne;
2.      nauki przyrodnicze i ścisłe;
3.      nauki techniczne;
4.      nauki o zdrowiu i medyczne;
5.      obszar sztuki.

W tegorocznym konkursie uczelnie mogą zgłaszać rozprawy obronione w 2017 roku, dotychczas nienagradzane  w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach.
Rozprawy wraz z wnioskiem, zaakceptowanym przez dziekana Wydziału należy złożyć w terminie do dnia 12 marca 2018r. w Dziale Spraw Pracowniczych.

ZałącznikWielkość
Pismo przewodnie22.08 KB
Informacja o konkursie30.75 KB
Regulamin konkursu130.1 KB
Wniosek52.36 KB