p w ś c p s n
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Konkurs Innowator Roku – sprawdzamy innowacyjność łódzkich wykładowców

Łódź, 13 listopada 2013

We wtorek, 12 listopada na publicznych uczelniach wyższych w Łodzi wystartował konkurs Innowator Roku. Konkurs ma na celu wyłonienie innowacyjnych pracowników łódzkich uczelni, którzy za dokonania dydaktyczne, ale także naukowe, zyskali uznanie studentów. Głosy studentów zbierane będą przez cały miesiąc, a wyniki zostaną ogłoszone w połowie grudnia.  

Inicjatorem i pomysłodawcą konkursu jest TT Transition Technologies S.A., który wspólnie z Politechniką Łódzką tworzy system EUREKA – czyli system wspomagania współpracy biznesowo-technologicznej. Jego głównym założeniem jest opracowanie narzędzi oraz procedur, których celem będzie polepszenie kooperacji uczelni z przemysłem. Odbiorcami i użytkownikami projektu będą pracownicy uczelni wyższych i ośrodków badawczych oraz pracownicy firm z województwa łódzkiego.

„Konkurs kierowany jest do studentów, ponieważ to właśnie oni w najbliższym czasie będą łączyć ze sobą świat biznesu i nauki – stając się przedsiębiorcami lub kontynuując karierę naukową. Innowatora Roku definiujemy jako naukowca, który swoim zaangażowaniem w pracę na uczelni i realizacją ciekawych wykładów i ćwiczeń oraz własnych badań naukowych inspiruje studentów do zdobywania i pogłębiania wiedzy. Konkurs Innowator Roku ma również na celu zainteresowanie środowiska naukowego platformą Eureka oraz usprawnienie komunikacji między biznesem i sferą badawczo-rozwojową, co w rezultacie ma zwiększyć efektywność ich współpracy.” – mówi Dariusz Lis, Dyrektor Poland Solution Center, Transition Technologies.

Konkurs Innowator Roku przeprowadzony zostanie w dwóch etapach. W pierwszym z nich studenci, zagłosują na ich zdaniem najbardziej innowacyjnych pracowników swoich uczelni. Trzech wykładowców, którzy uzyskają największą liczbę głosów otrzymają tytuł Innowatora Roku, który zostanie przyznany w trzech kategoriach: Innowator Roku – nauki ścisłe, Innowator Roku – nauki humanistyczne oraz Innowator Roku – nauki artystyczne. Oprócz twórców platformy Eureka wyboru dokonają przedstawiciele świata biznesu oraz mediów, którzy wspólnie zasiadają w Jury konkursu. Oprócz tego spośród studentów, którzy wzięli udział w głosowaniu jury wybierze trzech, których uzasadnienie uzna za najbardziej kreatywne.

Konkurs Innowator Roku startuje 12 listopada i trwać będzie przez miesiąc. Do udziału w nim zostały zaproszone następujące uczelnie: Politechnika Łódzka, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Muzyczna oraz Uniwersytet Łódzki.

Więcej informacji o konkursie Innowator Roku dostępnych jest na stronie www.systemeureka.com.