p w ś c p s n
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

Komisje Stypendialne

Wydziałowa Komisja Stypendialno-Socjalna Doktorantów
 

Przewodnicząca:  mgr Anna Lichota

Z-ca przewodniczącej: mgr Joanna Gerszon

Członkowie:

-        mgr Anna Kuśmierska

-        mgr Justyna Matczak

-        mgr Inga Grzelak (pracownik UŁ)

 

 

 
 
 
 

Komisja Doktorancka ds. stypendium doktoranckiego i jego zwiększenia z dotacji projakościowej

Przewodnicząca:  dr hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska, prof. nadzw. UŁ

Członkowie:

-        dr hab. Anita Krokosz, prof. nadzw. UŁ

-        prof. dr hab. Mirosław Przybylski

-        prof. dr hab. Mirosław Soszyński

-        mgr Paulina Siewiera (przedstawiciel doktorantów)