p w ś c p s n
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

KATEDRA BIOFIZYKI MOLEKULARNEJ

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Grzegorz Bartosz

Adres: ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź, budynek D

Tel: +48 42 635 44 76

Fax: +48 42 635 45 10

e-mail:

 

Zakład Biofizyki Błon (kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Bartosz)

Zakład Badań Struktury Biopolimerów (kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Gwoździński)

Zakład Radiobiologii (kierownik: )

 

 

Zakład Biofizyki Błon

Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. Grzegorz Bartosz

Adres: ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź, Budynek D

Tel: +48 42 635 44 76

Fax: +48 42 635 45 10

e-mail:

 

Pracownicy:

Imię i nazwisko Telefon e-mail Budynek/
pokój
Konsultacje

Prof. dr hab. Grzegorz Bartosz
(Kierownik Zakładu)

+48 42
635 44 76
D/Bfi-9 wtorek
14.00–16.30

Prof. dr hab. Mirosław Soszyński

+48 42
635 45 10
D/Bfi-53 środa
12.00–14.00

Dr Aneta Balcerczyk, prof. UŁ

+48 42
635 45 10

D/Bfi-53 czwartek
11.00–13.00

Dr hab. Łukasz Pułaski, prof. UŁ

+48 42
665 57 02
D/Bfi-32a środa
12.00–13.30

Dr Błażej Rychlik
(Kierownik Pracowni Cytometrii)

+48 42
635 41 00
D/W24
Pracownia Cytometrii
wtorek
13.00–15.00

Dr Agnieszka Grzelak

+48 42 665 50 74

A/5.35 piątek
8.00–10.00

Dr Andrzej Błauż

+48 42
635 41 00

D/W24
Pracownia Cytometrii

 

Dr Dominik Strapagiel
(Kierownik Pracowni BIOBANK)

+48 42
665 57 02

ul. Pilarskiego 14/16
BIOBANK

 

Dr Mariusz Żuberek

+48 42
665 50 74

A/5.35  

Mgr inż. Błażej Marciniak

+48 42
665 57 02

ul. Pilarskiego 14/16
BIOBANK

 

Mgr Marcin Słomka

+48 42
665 57 02

ul. Pilarskiego 14/16
BIOBANK

 

Mgr inż. Marta Sobalska-Kwapisz

+48 42
665 57 02

ul. Pilarskiego 14/16
BIOBANK

 

Mgr Beata Sudak

+48 42
635 44 76

D/Bfi-9  

Mgr inż. Marcin Wachulec

+48 42
635 41 00

D/W24
Pracownia Cytometrii

 

 

Doktoranci:

Imię i nazwisko Telefon e-mail Budynek/
pokój
Konsultacje

Mgr inż. Marta Biesiekierska

+48 42
635 45 10
665 45 19
D/Bfi-51–52  

Oskar Ciesielski

+48 42
665 45 10
665 45 19

  D/Bfi-51-52 środa
9.00–10.00

Mgr Arkadiusz Dąbek

+48 42
665 45 10
665 45 19

D/Bfi-51-52  

Mgr Martyna Gruchała

+48 42
665 45 10
665 50 74

  A/5.35 poniedziałek
13.00–15.00

Mgr Michał Rakowski

+48 42
665 45 10
665 50 74

  A/5.35  

Mgr Martyna Wojtala

+48 42
635 45 10
665 45 19

D/Bfi-51-52  

Mgr Varvara Vialichka

+48 42
635 41 00
665 45 19

  D/Bfi-51-52 środa
11.00–13.00

 

Tematyka badań Zakładu Biofizyki Błon:

 1. Mechanizmy uszkodzeń komórek przez reaktywne pochodne tlenu.
 2. Mechanizmy działania antyoksydantów.
 3. Oksydacyjne modyfikacje białek i ich zapobieganie.
 4. Oporność wielolekowa, biologia i działanie transporterów ABC zaangażowanych w oporność wielolekową.
 5. Mechanizmy starzenia się komórek i organizmów.
 6. Biologiczne efekty nanocząstek.

 

Realizowane projekty w Zakładzie Biofizyki Błon:

 1. Projekt POiG nt.Rola transporterów oporności wielolekowej w farmakokinetyce i toksykologii – testy in vitro w praktyce farmaceutycznej i klinicznej”.

  Okres realizacji: 1 lipca 2008 – 31 grudnia 2014 roku

 2. Projekt NCN: „Zapobieganie posttranslacyjnym modyfikacjom białek” 11/01/M/NZ3/02065

  Okres realizacji: 7 grudnia 2011 – 6 grudnia 2014 roku

 3. Akcja COST CM1001 „Posttranslational protein modifications”

  Okres realizacji: 8 listopada 2011 – 7 listopada 2014

 

Współpraca krajowa Zakładu Biofizyki Błon:

Uniwersytet Rzeszowski,
Uniwersytet Wrocławski,
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

 

Współpraca międzynarodowa Zakładu Biofizyki Błon:

Institute of Organic Synthesis, Riga,
Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology, Bratislava,
Friedrich-Schiller University, Jena,
Macquarie University, Sydney,
University of Otago, Christchurch

 

Usługi/Ekspertyzy wykonywane w Zakładzie Biofizyki Błon:

 1. Oznaczenia aktywności antyoksydacyjnej materiału biologicznego.

 

Wybrane publikacje Zakładu Biofizyki Błon:

 1. Induction of apoptosis in human endothelial cells by nanodiamond particles. Solarska K, Gajewska A, Bartosz G, Mitura K., J Nanosci Nanotechnol. 2012, Jun;12(6):5117-21.
 2. Impact of gold nanoparticle coating on redox homeostasis. Tournebize J, Boudier A, Joubert O, Eidi H, Bartosz G, Maincent P, Leroy P, Sapin-Minet A., Int J Pharm. 2012 Nov 15;438(1-2):107-16.
 3. High-performance liquid chromatographic method to evaluate the hydrogen atom transfer during reaction between 1,1-diphenyl-2-picryl-hydrazyl radical and antioxidants. Boudier A, Tournebize J, Bartosz G, El Hani S, Bengueddour R, Sapin-Minet A, Leroy P., Anal Chim Acta. 2012 Jan 20;711:97-106.
 4. Overcoming cellular multidrug resistance using classical nanomedicine formulations. Kunjachan S, Błauż A, Möckel D, Theek B, Kiessling F, Etrych T, Ulbrich K, van Bloois L, Storm G, Bartosz G, Rychlik B, Lammers T., Eur J Pharm Sci. 2012 Mar 12;45(4):421-8.
 5. Ascorbate and thiol antioxidants abolish sensitivity of yeast Saccharomyces cerevisiae to disulfiram. Kwolek-Mirek M, Zadrąg-Tęcza R, Bartosz G., Cell Biol Toxicol. 2012 Feb;28(1):1-9.
 6. Sensitivity of antioxidant-deficient yeast to hypochlorite and chlorite. Kwolek-Mirek M, Bartosz G, Spickett CM., Yeast. 2011 Aug;28(8):595-609.
 7. Detection of 3-chlorinated tyrosine residues in human cells by flow cytometry. Robaszkiewicz A, Bartosz G, Soszyński M., J Immunol Methods. 2011 Jun 30;369(1-2):141-5.
 8. A genetic analysis of nitric oxide-mediated signaling during chronological aging in the yeast. Lewińska A, Macierzyńska E, Grzelak A, Bartosz G., Biogerontology. 2011 Aug;12(4):309-20.
 9. Effect of 5-week moderate intensity endurance training on the oxidative stress, muscle specific uncoupling protein (UCP3) and superoxide dismutase (SOD2) contents in vastus lateralis of young, healthy men. Majerczak J, Rychlik B, Grzelak A, Grzmil P, Karasiński J, Pierzchalski P, Pułaski L, Bartosz G, Żołądź JA., J Physiol Pharmacol. 2010 Dec;61(6):743-51.
 10. Yeast Saccharomyces cerevisiae devoid of Cu,Zn-superoxide dismutase as a cellular model to study acrylamide toxicity. Kwolek-Mirek M, Zadrąg-Tęcza R, Bednarska S, Bartosz G., Toxicol In Vitro. 2011 Mar;25(2):573-9.
 11. The role of proteins in propagation of damage induced by reactive oxygen species in vivo. Gębicki JM, Bartosz G., Postepy Biochem. 2010;56(2):115-23. Review. Polish.
 12. Vmr 1p is a novel vacuolar multidrug resistance ABC transporter in Saccharomyces cerevisiae. Wawrzycka D, Sobczak I, Bartosz G, Bocer T, Ułaszewski S, Goffeau A., FEMS Yeast Res. 2010 Nov;10(7):828-38.
 13. Natural and synthetic antioxidants: an updated overview. Augustyniak A, Bartosz G, Cipak A, Duburs G, Horáková L, Luczaj W, Majekova M, Odysseos AD, Rackova L, Skrzydlewska E, Stefek M, Strosová M, Tirzitis G, Venskutonis PR, Viskupicova J, Vraka PS, Zarković N., Free Radic Res. 2010 Oct;44(10):1216-62. Review.
 14. Effect of phosphatidylcholine chlorohydrins on human erythrocytes. Robaszkiewicz A, Greig FH, Pitt AR, Spickett CM, Bartosz G, Soszyński M., Chem Phys Lipids. 2010 Sep;163(7):639-47.
 15. Nucleolus as an oxidative stress sensor in the yeast Saccharomyces cerevisiae. Lewińska A, Wnuk M, Grzelak A, Bartosz G., Redox Rep. 2010;15(2):87-96.
 16. Non-enzymatic antioxidant capacity assays: Limitations of use in biomedicine. Bartosz G., Free Radic Res. 2010 Jul;44(7):711-20. Review.
 17. Biological properties of different type carbon particles in vitro study on primary culture of endothelial cells. Czerniak-Reczulska M, Niedzielski P, Balcerczyk A, Bartosz G, Karowicz-Bilińska A, Mitura K., J Nanosci Nanotechnol. 2010 Feb;10(2):1065-71.
 18. Oxidative stress during aging of the yeast in a stationary culture and its attenuation by antioxidants. Owsiak A, Bartosz G, Bilinski T., Cell Biol Int. 2010 Jul;34(7):731-6.
 19. Estimation of antioxidant capacity against peroxynitrite and hypochlorite with fluorescein. Robaszkiewicz A, Bartosz G., Talanta. 2010 Mar 15;80(5):2196-8.
 20. Estimation of antioxidant capacity against pathophysiologically relevant oxidants using Pyrogallol Red. Robaszkiewicz A, Bartosz G., Biochem Biophys Res Commun. 2009 Dec 18;390(3):659-61.

 

Tematyka prac dyplomowych wykonywanych w Zakładzie Biofizyki Błon:

Tematy prac magisterskich i licencjackich w Zakładzie Biofizyki Błon oscylują wokół zjawiska stresu oksydacyjnego, procesu starzenia, nanocząsteczek i oporności wielolekowej towarzyszącej procesowi nowotworzenia.

Jako model do badań wykorzystywane są komórki nowotworowe, komórki śródbłonka naczyniowego i drożdże Saccharomyces cerevisae.

Przykładowe tematy prac licencjackich realizowanych w Zakładzie Biofizyki Błon:

 1. Rola reaktywnych form tlenu w funkcjonowaniu układu krążenia.
 2. Epigenetyczna regulacja procesu angiogenezy.
 3. Rola metylacji DNA w etiologii procesu nowotworzeni.
 4. Metylacja białek histonowych i niehistonowych a proces starzenia.
 5. Przegląd znaczników fluorescencyjnych stosowanych do wykrywania reaktywnych form tlenu.
 6. Charakterystyka transporterów ABC grzybów, ich rola w nabywaniu oporności wielolekowej i przegląd związków modulujących aktywność pomp.
 7. Komercyjne testy oceny stresu oksydacyjnego.
 8. Reaktywne formy tlenu i ich rola w etiologii chorób cywilizacyjnych.
 9. Biotechnologiczne zastosowania nanoproszków diamentowych.
 10. Zastosowania nanocząstek złota.

 

Przykładowe tematy prac magisterskich realizowanych w Zakładzie Biofizyki Błon:

 1. Oddziaływanie pochodnych dihydropirydyny na komórki w warunkach in vitro.
 2. Analiza porównawcza oddziaływania etopozydu i kompleksu etopozydu z nanodiamentem na funkcjonowanie komórek raka piersi.
 3. Wpływ berenilowych pochodnych cisplatyny na wybrane parametry homeostazy redoks komórek raka piersi.
 4. Reaktywność wybranych związków wobec nadtlenoazotynu.

 

 

Zakład Badań Struktur Biopolimerów

Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. Krzysztof Gwoździński

Adres: ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź, Budynek D

Tel: +48 42 635 44 52

Fax: +48 42 635 45 10

e-mail:

 

Pracownicy:

Imię i nazwisko Telefon e-mail Budynek/
pokój
Konsultacje

Prof. dr hab. Krzysztof Gwoździński
(Kierownik Zakładu)

+48 42
635 44 52
D/Bfi-49

wtorek
10.30–11.30
piątek
11.00–12.00

Dr hab. Anna Pieniążek

+48 42
635 44 10

D/Bfi-48,
BFi-16

środa
12.30–13.30
czwartek
10.30-11.30

Dr Joanna Brzeszczyńska

 

D/Bfi-48,
BFi-16
poniedziałek
9.00–10.00

Dr Jan Czepas

+48 42
635 44 10

D/Bfi-48,
BFi-16
 

Dr Joanna Bernasińska-Słomczewska

+48 42
635 44 10
D/Bfi-48,
BFi-16
czwartek
11.00–13.00

Dr Paweł Hikisz

+48 42
635 44 10

D/Bfi-48,
BFi-16

poniedziałak
10.00–11.00
piątek
10.00–11.00

 

DOKTORANCI:

Imię i nazwisko Telefon e-mail Budynek/
pokój
Konsultacje

 

       

 

Tematyka badań Zakładu Badań Struktur Biopolimerów:

 1. Badania związane z kardiotoksycznością leków przeciwnowotworowych z grupy antracyklin i taksanów in vivo u zwierząt doświadczalnych. Próby niwelowania tego zjawiska przez przeciwutleniacze syntetyczne i naturalne (nitroksydy, pochodne polifenolowe, flawonoidy).
 2. Badania stresu oksydacyjnego inicjowanego przez leki przeciwnowotworowe z grupy antracyklin i taksanów w komórkach raka piersi linii MCF-7 oraz innych linii nowotworowych. Próby niwelowania tego zjawiska przez przeciwutleniacze syntetyczne i naturalne (nitroksydy, pochodne polifenolowe, flawonoidy).
 3. Badania stresu oksydacyjnego w organizmie człowieka indukowanego wysiłkiem.
 4. Badania stresu oksydacyjnego u osób z chorobą niedokrwienną serca (po udrożnianiu tętnic wieńcowych lub wszczepianiu naczyń aortalno-wieńcowych) przed i po rehabilitacji kardiologicznej.
 5. Badania uszkodzenia komórek krwi oraz białek osocza w przewlekłej niewydolności nerek.
 6. Badania czystość wód jezior położonych na terenie Borów Tucholskich.
 7. Badania stresu oksydacyjnego w wybranych organizmach wodnych.

 

Realizowane projekty przez Zakład Badań Struktur Biopolimerów:

 1. Projekt badawczy nr N N404 178440 finansowany przez NCN. Tytuł projektu: Wpływ próby wysiłkowej na zmiany w strukturze erytrocytów oraz wybranych parametrów osocza krwi u mężczyzn z chorobą niedokrwienną serca poddanych rehabilitacji kardiologicznej, czas realizacji: 2011–2014, kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Gwoździński.
 2. Projekt badawczy nr N N304 398839 finansowany przez NCN realizowany we współpracy z Katedrą Ekologii Stosowanej UŁ, Porównywanie aktywności enzymów antyutleniających u pelagicznych i bentosowych filtratorów w zależności od stężenia toksyn sinicowych w warunkach naturalnych, czas realizacji: 2010–2013, kierownik projektu: dr Adrianna Wojtal-Frankiewicz.

 

Współpraca krajowa Zakładu Badań Struktur Biopolimerów:

 1. Katedra Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego.
 2. Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera.
 3. Uniwersytet Medyczny w Łodzi:
Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi
Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Cezary Watała
Zakład Medycyny Sportowej
Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. n. med. Anna Jegier
Katedra Medycyny Wewnętrznej i Rehabilitacji Kardiologicznej
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Lucjan Pawlicki
Zakład Farmakologii i Toksykologii
Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. n. med. Edward Kowalczyk

 

Usługi/Ekspertyzy wykonywane w Zakładzie Badań Struktur Biopolimerów:

 1. Ocena cytotoksycznego działania substancji chemicznych na komórki in vitro (testy przeżywalności).
 2. Oznaczenia parametrów stresu oksydacyjnego (aktywność enzymów przeciwutleniających: dysmutazy ponadtlenkowej, katalazy, peroksydazy glutationowej; reduktazy i transferazy glutationowej, dehydrogenazy mleczanowej, peroksydacja lipidów; stężenie wodoronadtlenków i grup karbonylowych; poziom tioli; całkowity potencjał przeciwutleniający – FRAP, DPPH, ABTS+˙; glutation, kwas askorbinowy) w materiale biologicznym: osoczu, komórkach i tkankach różnych organizmów (ssaków, organizmów wodnych).
 3. Badania mechanizmów działania badanych substancji chemicznych w komórkach i w organizmie (m.in. ekspresja genów i białek enzymów przeciwutleniających komórek oraz związanych z zachodzeniem procesu apoptozy).
 4. Badania wskaźników uszkodzeń mięśnia sercowego.
 5. Pomiary przy użyciu spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego EPR (pułapkowanie spinowe, badania stanu konformacyjnego białek, określanie płynności lipidów w błonach sztucznych i naturalnych oraz badania próbek paramagnetycznych).
 6. Oznaczenia czystości wód powierzchniowych.

 

Wybrane publikacje Zakładu Badań Struktur Biopolimerów:

 1. Gwoździński K, Pieniążek A, Czepas J, Brzeszczyńska J, Jegier A, Pawlicki L. Cardiac rehabilitation improves the blood plasma properties of cardiac patients. Exp Biol Med (Maywood). 2016; 241(17):1997-2006.
 2. Pieniążek A, Gwoździński K. Carbamylation of proteins--mechanism, causes and consequences. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2016; 70:514-21.
 3. Pieniazek A, Gwozdzinski K. Changes in lymphocyte properties after employment of the combination of carbamylation and oxidative stress, an in vitro study. Toxicol In Vitro. 2016; 34:105-12. doi: 10.1016/j.tiv.2016.03.017.
 4. Naruszewicz M, Busiakiewicz A, Olejniczak W, Pawlowski S, Gwozdzinski K, Grabowski G. Detection and analysis of spin signal in spin-labeled poly(l-lysine). Biointerphases. 2015; 10(3):031001. doi: 10.1116/1.4923341.
 5. Tabaczar S, Domeradzka K, Czepas J, Piasecka-Zelga J, Stetkiewicz J, Gwoździński K, Koceva-Chyła A. Anti-tumor potential of nitroxyl derivative Pirolin in the DMBA-induced rat mammary carcinoma model: A comparison with quercetin. Pharmacol Rep. 2015; 67(3):527-34. doi: 10.1016/j.pharep.2014.12.010.
 6. Winnicki K, Żabka A, Bernasińska J, Matczak K, Maszewski J. Immunolocalization of dually phosphorylated MAPKs in dividing root meristem cells of Vicia faba, Pisum sativum, Lupinus luteus and Lycopersicon esculentum. Plant Cell Rep. 2015; 34(6):905-17. doi: 10.1007/s00299-015-1752-6.
 7. Pieniazek A, Gwozdzinski K. Changes in the conformational state of hemoglobin in hemodialysed patients with chronic renal failure. Oxid Med Cell Longev. 2015; 2015:783073. doi: 10.1155/2015/783073.
 8. Czepas J, Gwoździński K. The flavonoid quercetin: possible solution for anthracycline-induced cardiotoxicity and multidrug resistance. Biomed Pharmacother. 2014; 68(8):1149-59. doi: 10.1016/j.biopha.2014.10.013. Review.
 9. Wojtal-Frankiewicz A, Bernasińska J, Frankiewicz P, Gwoździński K, Jurczak T. Response of Daphnia's antioxidant system to spatial heterogeneity in Cyanobacteria concentrations in a lowland reservoir. PLoS One. 2014; 9(11):e112597. doi: 10.1371/journal.pone.0112597.
 10. Kilańczyk E, Gwoździński K, Wilczek E, Filipek A. Up-regulation of CacyBP/SIP during rat breast cancer development. Breast Cancer. 2014; 21(3):350-7. doi: 10.1007/s12282-012-0399-1.

 

Tematyka prac dyplomowych realizowanych w Zakładzie Badań Struktury Biopolimerów:

Przykładowe tematy prac licencjackich realizowanych w Zakładzie Badań Struktury Biopolimerów:

 1. Właściwości flawonoidów kwercetyny i rutyny w profilaktyce i leczeniu chorób nowotworowych.
 2. Właściwości przeciwnowotworowe związków polifenolowych.
 3. Przeciwnowotworowe właściwości związków polifenolowych na przykładzie hesperetyny.
 4. Kardiotoksyczność indukowana chemioterapią łączoną antracyklina – taksan i sposoby jej przeciwdziałania.
 5. Potencjalne wykorzystanie flawonoidu kwercetyny w terapii przeciwnowotworowej.
 6. Nowa generacja leków w walce z rakiem sutka.

 

Przykładowe tematy prac magisterskich realizowanych w Zakładzie Badań Struktury Biopolimerów:

 1. Parametry stresu oksydacyjnego w wątrobach szczurów po podaniu leków przeciwnowotworowych i Pirolinu.
 2. Wpływ kwercetyny na obniżenie kardiotoksyczności doksorubicyny i docetakselu u szczurów in vivo.
 3. Badanie właściwości przeciwutleniających Pirolinu w komórkach raka piersi MCF-7 po traktowaniu ich paklitakselem, doksorubicyną i kombinacją obu leków.

 

 

Zakład Radiobiologii

Kierownik Zakładu:

Adres: ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź, Budynek D

Tel: +48 42 635 44 57; +48 42 635 44 80

Fax: +48 42 635 44 73 (Sekretariat Instytutu Biofizyki)

e-mail:

 

Pracownicy:

Imię i nazwisko Telefon e-mail Budynek/
pokój
Konsultacje

Prof. dr hab. Mieczysław Puchała

+48 42
635 44 80
D/Bfi-50 piątek
12:00–13:30

Dr hab. Aleksandra Rodacka

+48 42
635 44 57
D/Bfi-10 poniedziałek
10:00–12:00

Dr Katarzyna Nowak

+48 42
635 44 57

D/Bfi-10 poniedziałek
9.00–10.00

Dr Agnieszka Gajewska

+48 42
635 44 80

D/Bfi-50 wtorek
10.00–12.00

Dr Jacek Grębowski

+48 42
635 44 80

D/Bfi-50  

 

Doktoranci:

Imię i nazwisko Telefon e-mail Budynek/
pokój
Konsultacje

Mgr Joanna Gerszon

+48 42
635 44 05

D/Bfi-11/12  

Mgr Dominika Komorowska

+48 42 635 44 05

  D/Bfi-11/12  

Mgr Anna Lichota

+48 42 635 44 05

D/Bfi-11/12  

Mgr Joanna Strumiłło

+48 42
635 44 05

D/Bfi-11/12  

 

Tematyka badań Zakładu Radiobiologii:

 1. Określenie wpływu nanocząstek fulerenoli C60(OH)n (n=24–36) na wybrane komórki krwi obwodowej człowieka i możliwości ich radioochronnego działania na komórki poddane działaniu promieniowania jonizującego.

Nanocząstki fulerenoli, polihydroksylowych pochodnych fulerenu C60 są obiecującym materiałem do zastosowań biomedycznych m.in. jako przeciwutleniacze i/lub zmiatacze wolnych rodników, radioprotektory, fotouczulacze lub nośniki leków.
Promieniowanie jonizujące prowadzi do uszkodzenia komórek głównie przez produkty radiolizy wody, przez rodniki HO˙, O2˙ oraz cząsteczki H2O2, należące do reaktywnych form tlenu (RFT). Biorąc pod uwagę rozbieżne wyniki pochodzące z różnych laboratoriów dotyczące wpływu fulerenoli na komórki, pojawia się potrzeba dalszych badań nad właściwościami biologicznymi nanocząstek fulerenolu oraz nad wpływem fulerenoli C60(OH)n na funkcje komórek poddanych działaniu promieniowania jonizującego.
Prowadzone badania mają na celu określenie mechanizmów oddziaływania fulerenolu na erytrocyty i jednojądrzaste komórki krwi obwodowej człowieka oraz możliwości zmniejszania uszkodzeń popromiennych przez fulerenol.
Prace te mają na celu wyjaśnienie mechanizmów molekularnych obserwowanych efektów.

 1. Poszukiwanie parametrów strukturalnych warunkujących oporność białek na fizykochemiczne czynniki denaturujące.

W zakresie tego tematu wykonywane są badania mające na celu poznanie molekularnych aspektów wrażliwości białek na:
a. promieniowanie jonizujące (produkty radiolizy wody) oraz wolne rodniki organiczne generowane radiacyjnie (alkoholowe, polifenolowe, białkowe);
b. wysokoutlenione ferrylowe pochodne białek hemowych (ferrylhemoglobina, ferrylmioglobina).
Badania przeprowadzane są z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi i programów bioinformatycznych oraz strukturalnych baz danych (Protein Data Bank).

 1. Badanie indukowanych przez reaktywne formy tlenu i azotu procesów agregacji GAPDH i innych białek biorących udział w chorobach neurodegeneracyjnych. Ocena antyoksydantów w przeciwdziałaniu tym procesom.

W patogenezie chorób neurodegeneracyjnych duże znaczenie mają procesy agregacji białek, indukowane w warunkach stresu oksydacyjnego. Jednym z głównych białek biorących udział w tych procesach jest dehydrogenaza aldehydu 3-fosfoglicerynowego (GAPDH).
W zakresie tego tematu określamy wpływ reaktywnych form tlenu (RFT) i reaktywnych form azotu (RFN) na strukturę i funkcję GAPDH w celu poznania mechanizmówagregacji tego białka i jego podatności na koagregację z innymi białkami zaangażowanymi w procesy neurodegeneracyjne – białkiem tau i α-synukleiną (klasa wewnętrznie nieuporządkowanych białek, IDP). Ponadto określamy wpływ naturalnych związków posiadających właściwości antyoksydacyjne tj. resweratrolu i jego pochodnych na procesy agregacji badanych białek. Rola tych związków badana jest nie tylko w aspekcie ich właściwości antyoksydacyjnych, ale również w hamowaniu agregacji oksydacyjnie zmodyfikowanej GAPDH z innymi białkami.
Na podstawie przeprowadzanych doświadczeń i analiz bioinformatycznych próbujemy ustalić, które cechy strukturalne białek warunkują ich wrażliwość na uszkodzenia przez ROS i RNS i ich podatność na agregację.

 

Aparatura Zakładu Radiobiologii:

Spektrofotometry UV-Vis: Cary-1, Cary-50 z czytnikiem mikropłytek, spektrofluorymetr Cary Eclipse z możliwością pomiaru polaryzacji fluorescencji oraz fluorescencji w mikropłytkach, wirówki preparatywne z wymiennymi rotorami, aparat 4-żelowy do elektroforezy pionowej BioRad z programowalnym zasilaczem, aparat rentgenowski Siemens Stabilipan do napromieniowań preparatów biologicznych promieniowaniem X, dozymetry promieniowania jonizującego Eco-P i Eco-C, czytnik do dozymetrów termoluminescencyjnych.

 

Projekty realizowane w Zakładzie Radiobiologii:

 1. Grant NCN Opus nr 2012/05/B/NZ1/00701Badanie indukowanych przez reaktywne formy tlenu i azotu procesów agregacji GAPDH i innych białek biorących udział w chorobach neurodegeneracyjnych. Ocena antyoksydantów w przeciwdziałaniu tym procesom”, czas realizacji: 2013–2016, kierownik projektu: prof. dr hab. Grzegorz Bartosz.
 2. Grant NCN Preludium nr 2011/03/N/ST4/01281Wyznaczenie wartości stałych szybkości reakcji wysoko hydroksylowanego fulerenolu C60(OH)26–33 z produktami radiolizy wody i określenie mechanizmu jego oddziaływania na erytrocyty człowieka w warunkach stresu oksydacyjnego generowanego radiacyjnie”, czas realizacji: 2012–2013, kierownik projektu: mgr Jacek Grębowski.

 

Współpraca krajowa Zakładu Radiobiologii:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, Zakład Chemii Heteroorganicznej;
Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej

 

Wybrane publikacje Zakładu Radiobiologii:

 1. Rodacka A. The effect of radiation-induced reactive oxygen species (ROS) on the structural and functional properties of yeast alcohol dehydrogenase (YADH). Int J Radiat Biol. (2015) doi: 10.3109/09553002.2015.1106022.
 2. Rodacka A, Strumillo J, Serafin E, Puchala M. Analysis of Potential Binding Sites of 3,5,4'-Trihydroxystilbene (Resveratrol) and trans-3,3',5,5'-Tetrahydroxy-4'-methoxystilbene (THMS) to the GAPDH Molecule Using a Computational Ligand-Docking Method: Structural and Functional Changes in GAPDH Induced by the Examined Polyphenols. J Phys Chem B. (2015) 119(30):9592-600.
 3. Grebowski J, Krokosz A. The Effect of Highly Hydroxylated Fullerenol C60(OH)36 on Human Erythrocyte Membrane Organization. J Spect, (2015) vol. 2015, Article ID 825914.
 4. Rodacka A, Gerszon J, Puchała M. [The biological significance of oxidative modifications of cysteine residues in proteins illustrated with the example of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase]. Postepy Hig Med Dosw (Online) (2014) 68:280-290. Review. Polish.
 5. Grebowski J, Krokosz A, Konarska A, Wolszczak M, Puchala M. Rate constants of highly hydroxylated fullerene C60 interacting with hydroxyl radicals and hydrated electrons. Pulse radiolysis study. Rad Phys Chem. (2014) 103, 146-152.
 6. Nowak K, Krokosz A, Rodacka A, Puchala M. Study on the effect of polyhydroxylated fullerene, C60(OH)36, on X-ray irradiated human peripheral blood mononuclear cells. Rad. Phys. Chem. (2014) 97, 325-331.
 7. Krokosz A, Grebowski J, Rodacka A, Pasternak B, Puchala M. The effect of fullerenol C60(OH)~30 on the alcohol dehydrogenase activity irradiated with X-rays. Rad. Phys. Chem. (2014) 97, 102-106.
 8. Rodacka A, Strumillo J, Serafin E, Puchala M. Effect of Resveratrol and Tiron on The Inactivation of Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase Induced by Superoxide Anion Radical. Curr Med Chem. (2014) 21(8), 1061-1069.
 9. Grebowski J, Krokosz A, Puchala M. Fullerenol C60(OH)36 could associate to band 3 protein of human erythrocyte membrane. BBA Biomembranes (2013) 1828(9), 2007-2014.
 10. Rodacka A. Właściwości i różnorodność funkcjonalna dehydrogenazy aldehydu 3-fosfoglicerynowego. Postepy Hig Med. Dosw. (Online) (2013) 67, 775-789.
 11. Grebowski J, Kazmierska P, Krokosz A. Fullerenols as a new therapeutic approach in nanomedicine. Biomed. Res. Int. (2013) 2013, 751913.
 12. Grebowski J, Krokosz A, Puchala M. Membrane fluidity and activity of membrane ATPases in human erythrocytes under the influence of polyhydroxylated fullerene, BBA Biomembranes (2013) 1828(2), 241-248.
 13. Grebowski J, Kazmierska P, Krokosz A. Fulerenol – właściwości i zastosowanie w naukach biomedycznych. Postepy Hig Med. Dosw. (Online) (2013) 67, 859-872.
 14. Krokosz A, Grebowski J, Rodacka A, Szweda-Lewandowska Z, Puchała M. Can melatonin delay oxidative damage of human erythrocytes during prolonged incubation? (2013) Adv. Med. Sci. 58(1), 134-142.

 

Tematyka prac dyplomowych wykonywanych w Zakładzie Radiobiologii:

Tematyka prac dyplomowych dotyczy wpływu promieniowania jonizującego na układy biologiczne oraz innych zagadnień ściśle związanych z tematyką prowadzonych badań:

Prace magisterskie:

 1. Wpływ fulerenolu C60(OH)36 na erytrocyty człowieka poddane działaniu promieniowania jonizującego.
 2. Wpływ tlenku azotu na zmiany aktywności i struktury dehydrogenazy aldehydu 3-fosfoglicerynowego i dehydrogenazy mleczanowej.
 3. Wpływ resweratrolu na komórki nerwiaka płodowego (Neuro-2a) i komórki hipokampalne (mHippoE-18) w warunkach stresu oksydacyjnego.
 4. Oddziaływanie fulerenolu C60(OH)26–33 na jednojądrzaste komórki krwi obwodowej człowieka.
 5. Wpływ resweratrolu i jego pochodnych na funkcję i strukturę dehydrogenazy aldehydu 3-fosfoglicerynowego.
 6. Wpływ melatoniny na poradiacyjne uszkodzenia erytrocytów człowieka.

 

Prace licencjackie:

 1. Wielofunkcyjność dehydrogenazy aldehydu-3-fosfoglicerynowego – rola w chorobach neurodegeneracyjnych.
 2. Znaczenie potranslacyjnych modyfikacji białek.
 3. Zastosowanie fulerenu C60 i jego pochodnych w biologii i medycynie.
 4. Zastosowanie fulerenów i ich pochodnych w terapii przeciwnowotworowej.
 5. GAPDH – potencjalny cel terapii chorób nowotworowych.
 6. Nanocząstki węglowe i ich wpływ na środowisko wodne.

 

Materiały dla studentów:

Pracownicy Zakładu Radiobiologii prowadzą zajęcia m.in. z następujących przedmiotów:

Przedmiot – Metody instrumentalne
Kierunek – biologia I stopnia, studia dzienne
Specjalizacja – biofizyka
Rok i semestr studiów – III rok, semestr zimowy

Literatura:

 1. Z. Jóźwiak, G. Bartosz (red) – Biofizyka. Wybrane zagadnienia z ćwiczeniami. PWN, 2008
 2. W. Szczepaniak - Metody instrumentalne w analizie chemicznej. PWN, 1997.
 3. A. Adamowicz, J. Dziedzic, M. Kruczek, F. Miałkowski, W. Petrusewicz – Analiza instrumentalna. PZWL, 1983.
 4. T. Nowicka-Jankowska, E. Wieteska, K. Gorczyńska, A. Michalik – Spektrofotometria UV/VIS w analizie chemicznej. PWN, 1988.
 5. W. Przygocki – Metody fizyczne badań polimerów. PWN, 1990.
 6. E. Szyszko – Instrumentalne metody analityczne. PZWL, 1982.
 7. N.M.Emanuela, G.B.Siergiejewa (red.) – Wybrane metody badania kinetyki reakcji chemicznych. PWN, 1988.
 8. W. Leyko, W. Duda (red.) – Ćwiczenia z biofizyki. UŁ, 1984.
 9. J.S. Lazurkin (red.) – Fizyczne metody badań białek i kwasów nukleinowych. PWN, 1972.
 10. M. Bryszewska i W. Leyko (red.) – Biofizyka dla biologów. PWN, 1997.

 

Przedmiot - Matematyka
Kierunki – biologia, mikrobiologia, biotechnologia, ochrona środowiska I stopnia, studia dzienne
Rok i semestr studiów – I rok

Literatura:

 1. 1. W. Krysicki, L. Włodarski – Analiza matematyczna w zadaniach, PWN, 2001
 2. E. Steiner – Matematyka dla chemików, PWN, 2001.
 3. W. Leksiński, I. Nabiałek, W. Żakowski – Matematyka. Definicje, twierdzenia, przykłady, zadania, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003
 4. K. Dobrowolska, W. Dyczka, H. Jakuszenkow – Matematyka, t. 0, 1, 2, HELPMATH (dawniej Wyd. PŁ), Łódź, 2008.

 

Przedmiot - Biofizyka radiacyjna z elementami fizyki jądrowej
Kierunek – biologia I stopnia, studia dzienne
Specjalizacja – biofizyka
Rok i semestr studiów – III rok, semestr zimowy
Wykłady: 30 h (15 wykładów, każdy dwa razy po 45 min)
Ćwiczenia: 15h (5 ćwiczeń, każde po 3 razy 45 min)