p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Informacje ogólne o Studiach Doktoranckich Mikrobiologii, Biotechnologii i Biologii Eksperymentalnej

Kierownik Studiów - dr hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska, prof. nadzw. UŁ – Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin, ul. Banacha 12/16 (budynek A), II piętro p.211, tel.: (42) 635-44-14, e-mail:

Studenci – doktoranci przygotowują prace doktorskie w Instytucie Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii, Instytucie Biologii Eksperymentalnej i Katedrze Neurobiologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytucie Biologii Medycznej PAN w Łodzi, z zakresu następujących dyscyplin i specjalności:

mikrobiologia medyczna
mikrobiologia przemysłowa
immunologia
immunochemia
biotechnologia mikrobiologiczna
biologia komórki
cytofizjologia
fizjologia roślin
biotechnologia roślinna
neurobiologia