p w ś c p s n
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Informacje ogólne o Studiach Doktoranckich Ekologii i Ochrony Środowiska

Kierownik Studium - prof. dr hab. Janusz Markowski – tel.: (42) 635-45-21

Studia w zakresie specjalności:

  • botanika
  • zoologia
  • mikologia
  • antropologia
  • ochrona przyrody