Informacje ogólne o Studiach Doktoranckich Ekologii i Ochrony Środowiska

Kierownik Studium - prof. dr hab. Janusz Markowski – tel.: (42) 635-45-21

Studia w zakresie specjalności:

  • botanika
  • zoologia
  • mikologia
  • antropologia
  • ochrona przyrody