p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Dziekanat

Dziekanat
Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ (Budynek E)
ul. Pilarskiego 14/16
90-231 Łódź

KIEROWNIK DZIEKANATU:

  mgr Alicja Sosnowska
 tel.: 42 635 4505
 e-mail:


  1 piętro, pok. 108
   

 

SEKCJA STUDENTA DZIEKANATU:

  • Studia  STACJONARNE  I°, II°, III° 

 

  • Studia  NIESTACJONARNE  (zaoczne) I°, II°

 

BIURO DZIEKANA: