p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 

Dr Aneta Balcerczyk laureatką 16. edycji Programu L'Oreal Polska Dla Kobiet i Nauki

Uprzejmie informujemy, że dr Aneta Balcerczyk została laureatką 16. Edycji Programu L’Oreal Polska dla Kobiet i Nauki. Pani dr Aneta Balcerczyk jest absolwentką studiów biologicznych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, a obecnie adiunktem w Katedrze Biofizyki Molekularnej UŁ. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół: (i) poszukiwań epigenetycznych mechanizmów regulacji procesu angiogenezy; (ii) wpływu hiperglikemii na funkcje komórek, głównie śródbłonka naczyniowego; (iii) zagadnień stresu oksydacyjnego na poziomie komórkowym. Dwukrotnie była laureatką programu „Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W ramach stypendium Human Frontier Science Program Organization (HFSPO), a później programu „Kolumb” FNP odbyła 3-letni staż w Baker Heart&Diabetes Research Institute w Melbourne, podczas którego zajmowała się głównie badaniem mechanizmów epigenetycznej pamięci metabolicznej. Jest autorką 38 publikacji z listy filadelfijskiej, o charakterze zarówno badawczym jak i przeglądowym. Kierowała lub brała udział w kilku projektach badawczych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSzW), Komitet Badań Naukowych (KBN). Ponadto była recenzentem projektów badawczych programu ‘Horizon 2020’ i NCN, oraz artykułów naukowych złożonych do czasopism zagranicznych i polskich. Pani dr Aneta Balcerczyk przygotowuje pracę habilitacyjną nt.: „Epigenetyczne mechanizmy regulacji metabolizmu komórek śródbłonka”.

 

                                                                                                                                    Serdecznie gratulujemy!

                                                                                                                                      Kolegium Dziekańskie