p w ś c p s n
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

Doktoraty zakończone w 2019 roku

„Ekspresja transporterów oporności wielolekowej jako czynnik modulujący wrażliwość komórek na stres oksydacyjny" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Damiana Krzyżanowskiego (25 września 2019 r.)

„Wybrane terpenoidy jako modulatory homeostazy redoks oraz oporności wielolekowej w modelowych układach komórkowych in vitro" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Wojciechowskiej (25 września 2019 r.)

„Neuroprotekcyjne właściwości piceatannolu w modelowych układach biologicznych" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Joanny Gerszon (23 września 2019 r.)

„Zagęszczenie, pokarm, proporcja płci i wzrost piskląt bociana czarnego Ciconia nigra w Polsce środkowej" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Kamińskiego (17 września 2019 r.)

„Wpływ związków bromofenolowych ograniczających palność materiałów organicznych na erytrocyty człowieka" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Moniki Jarosiewicz (17 września 2019 r.)

„Mechanizmy nadreaktywności płytek krwi w chorobach tarczycy o podłożu autoimmunologicznym" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Tomczyńskiej (8 lipca 2019 r.)

„Synantropizacja sroki Pica pica (L.) w północnej części województwa łódzkiego" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Wojciechowskiej (18 czerwca 2019 r.)

„Możliwości zwiększenia samooczyszczania ekosystemów lotycznych przez regulację czynników biotycznych i abiotycznych" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Skłodowskiego (18 czerwca 2019 r.)

„Rola wybranych antyoksydantów w biodegradacji butylowych związków cyny przez mikroskopowy grzyb strzępkowy Metarhizium robertsii" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Stolarek (18 czerwca 2019 r.)

„Sygnalizacja estrogenowa w chorobach zapalnych jelit" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Damiana Jacenika (12 czerwca 2019 r.)

„Wpływ wód opadowych na trofię i skuteczność rekultywacji Stawów Jana w Łodzi" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Zuzanny Oleksińskiej (11 czerwca 2019 r.)

„Ocena mechanizmu cytotoksyczności glifosatu, jego metabolitów oraz zanieczyszczeń produkcyjnych" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Marty Kwiatkowskiej (4 czerwca 2019 r.)

"The conservation and management of Vietnamese national parks, with the Bach Ma National Park as a case study" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Le Thanh An (21 maja 2019 r.)

„Wpływ magnetoterapii na parametry stresu oksydacyjnego i poprawę neuroplastyczności u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Natalii Cichoń (21 maja 2019 r.)

„Współdziałanie antygenów Helicobacter pylori, czynników pokarmowych, farmakologicznych i endogennych gospodarza w rozwoju oraz kontroli reakcji zapalnej na poziomie bariery nabłonkowej żołądka i śródbłonka naczyń krwionośnych" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Adriana Gajewskiego (9 kwietnia 2019 r.)

„Zmiany biochemiczne w sadzonkach dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w odpowiedzi na infekcję Erysiphe alphitoides" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Moniki Skwarek (2 kwietnia 2019 r.) 

„Charakterystyka rytmu theta rejestrowanego z obszaru tylnego podwzgórza u anestetyzowanego szczura" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Kłos-Wojtczak (26 marca 2019 r.)

 

„Wpływ pochodnych doksorubicyny ze zmodyfikowaną daunozaminą na komórki raka jajnika" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Marty Denel-Bobrowskiej (19 lutego 2019 r.)

„Kenozoiczna dyspersja płytkowodnych otwornic bentosowych Antarktyki" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Anety Majdy (5 lutego 2019 r.)

„Mechanizm genotoksycznego działania i wybrane efekty epigenetyczne glifosatu, jego preparatu herbicydowego – Roundup 360 PLUS oraz metabolitu – kwasu aminometylofosfonowego w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej człowieka" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Woźniak (22 stycznia 2019 r.)

„Wpływ zróżnicowania jakości środowiskowej terytoriów sikor bogatki Parus major i modrej Cyanistes caeruleus na przebieg lęgów" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Iwony Cyżewskiej (22 stycznia 2019 r.) 

„Wybrane właściwości biologiczne aryloiloacetylenowych kompleksów złota (I) – próba identyfikacji zastosowań terapeutycznych" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Żal (15 stycznia 2019 r.) 

„Analiza funkcjonalna wybranych, "sierocych" białek regulatorowych dwukomponentowych systemów transdukcji sygnału u mykobakterii" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Antczak (15 stycznia 2019 r.)