p w ś c p s n
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Doktoraty zakończone w 2016 roku

„Providencia stuartii biofilm – evaluation of production and factors affecting its formation” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Kingi Ostrowskiej (8 listopada 2016 r.)

Aktywność biologiczna pochodnych tiosemikarbazydu jako potencjalnych leków przeciwbakteryjnych” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Strzelczyk (11 października 2016 r.)

„Molekularne mechanizmy aktywności przeciwnowotworowej nowych pochodnych metaloorganicznych” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Pawła Hikisza (20 września 2016 r.)

„Molekularne mechanizmy interakcji WP 631 i epotilonu B w komórkach raka jajnika” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Barbary Bukowskiej (27 czerwca 2016 r.)

„Uszkodzenia i naprawa DNA oraz zmienność genów szlaku naprawy DNA przez wycinanie zasad w depresji” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Piotra Czarnego (5 lipca 2016 r.)

„Związek pomiędzy uszkodzeniami, naprawą DNA oraz zmiennością genów kodujących białka szlaku naprawy DNA przez wycinanie zasad, a ryzykiem występowania choroby Alzheimera” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Dominika Kwiatkowskiego (5 lipca 2016 r.)

„Analiza właściwości wybranych preparatów roślinnych w kontekście patogenezy zakażeń o etiologii Staphylococcus aureus” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Paszkiewicz (6 lipca 2016 r.)

„Modulacja wybranych biomarkerów przez pochodne kwasu glukarowego w chemicznie indukowanych nowotworach” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Roberta Żółtaszka (15 lipca 2016 r.)

„Właściwości biologiczne funkcjonalizowanych krzemionek mezoporowatych typu SBA” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Malgorzaty Ferenc-Soczyńskiej (15 lipca 2016 r.) 

„Rozdział zasobów pokarmowych pomiędzy dominujące gatunki ryb w dużej rzece nizinnej, powyżej i poniżej piętrzenia” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Joanny Lik (21 czerwca 2016 r.)

„DNA damage response induced by oxidative stress in G0 cells and cells that re-initiated the cell cycle” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Tokarz (14 czerwca 2016 r.)

„Wpływ bisantracykliny WP 631 na komórki raka jajnika” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Arkadiusza Gajka (14 czerwca 2016 r.)

„Zastosowanie chemiluminescencji do immunoenzymatycznego oznaczania produktów PCR w diagnostyce molekularnej Bacillus anthracis” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Aleksandra J. Michalskiego (10 maja 2016 r.)

„Tendencje dynamiczne populacji wybranych gatunków, zagrożenia i problemy ochrony flory naczyniowej Czarnohory (ukraińskie Karpaty Wschodnie)” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Jurija Nesteruka (19 kwietnia 2016 r.)

„Różnorodność i klasyfikacja zgrupowań skorupiaków równonogich (Isopoda, Crustacea) Zatoki Admiralicji (Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka)” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Karola Zemko (8 marca 2016 r.)

„Modyfikacja procesu agregacji i fibrylacji insuliny przez dendrymery” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Olgi Nowackiej (19 stycznia 2016 r.)

„Zmiany sekularne i gradienty społeczno-ekonomiczne wieku menarche określonego metodą retrospektywną i status quo w Polsce w latach 1966-2012” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Gomuły (8 grudnia 2015 r.)