p w ś c p s n
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Doktoraty zakończone w 2015 roku

„Związek zmienności genów naprawy DNA przez wycinanie zasad z występowaniem stożka rogówki i dystrofii śródbłonka rogówki Fuchsa” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Wójcik (17 listopada 2015 r.)

„Taksonomia i ekologia sinic (Cyanobacteria) źródeł zimnowodnych” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Nowickiej-Krawczyk (10 listopada 2015 r.)

„Mechanizm indukowanej kinetyną śmierci komórek korzeni Vicia faba ssp. minor” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Anity Kunikowskiej (20 października 2015 r.)

„Strukturalno-funkcjonalne uwarunkowania akumulacji białek zapasowych w nasionach Pisum sativum odmiany Paloma” - - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Chmielnickiej (13 października 2015 r.)

„Wpływ terapii wybranymi lekami hipolipemizującymi na erytrocyty i osocze pacjentów po przebytym zawale serca” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Edyty Pytel (6 października 2015 r.)

„Rola przeciwutleniaczy w utrzymaniu struktury i właściwości krwinek czerwonych przeznaczonych do transfuzji” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Adama Antosika (6 października 2015 r.)

„Parametry farmakodynamiczne olejków eterycznych w aspekcie zwalczania zakażeń miejscowych z udziałem biofilmów Candida albicans i Staphylococcus aureu” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Budzyńskiej (22 września 2015 r.)

„Rekombinantowe białka ROP5 i ROP18 Toxoplasma gondii jako antygeny diagnostyczne i szczepionkowe” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Marcina Grzybowskiego (22 września 2015 r.) 

Molekularne podłoże degradacji wybranych steroli u Mycobacterium smegmatis" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Natalii Wrońskiej (13 lipca 2015 r.)

Produkcja biomasy roślinnej dla przemysłu energetycznego na glebach zanieczyszczonych metalami ciężkimi" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej - mgr Wiktora Pszczółkowskiego (23 czerwcaa 2015 r.)

Analiza preferencji mikrosiedliskowych kozy (Cobitis taenia) i kozy bałtyckiej (Sabanejewia baltica) w Pilicy" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej - mgr Dariusza Pietraszewskiego (16 czerwcaa 2015 r.)

„Phylogeography of an invasive amphipod, Dikerogammarus villosus, in Europe" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej - mgr Tomasza Rewicza (19 maja 2015 r.)

Phylogeography and cryptic diversity of Gammarus balcanicus Schäferna, 1922 in Europe" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej - mgr Tomasza Mamosa (19 maja 2015 r.)

„Obszary Natura 2000 w ochronie roślinności nieleśnej województwa łódzkiego” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej - mgr Izabeli Zając (5 maja 2015 r.)

„Biologia i ekologia Epipactis helleborine (L.) Crantz (Orchidaceae) na siedliskach naturalnych i antropogenicznych” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej - mgr Agnieszki Rewicz (21 kwietnia 2015 r.)

„Tanaidacea (Crustacea: Peracarida) of Australian coral reefs” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej - mgr Anny Stępień (17 lutego 2015 r.)

 Profil odpowiedzi cytokinowej na antygeny mykobakterii oraz ekspresja receptorów przekazywania sygnałów w aktywnej gruźlicy i latentnym zakażeniu Mycobacterium tuberculosis” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej - mgr Marcina Włodarczyka (10 lutego 2015 r.)

„Oddziaływanie nitroksylu (HNO/NO-) na prawidłowe i nowotworowe komórki człowieka w warunkach in vitro” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej - mgr Aleksandry Augustyniak (20 stycznia 2015 r.)

"Oreksynergiczna, glutaminergiczna i serotoninergiczna kontrola aktywności oscylacyjnej w formacji hipokampa in vitro" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej - mgr Pauliny Kaźmierskiej (13 stycznia 2015 r.)

"Dendrymery jako nanotransportery peptydów do komórek – charakterystyka kompleksów" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej - mgr Karola Cieplucha (9 grudnia 2014 r.)