p w ś c p s n
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Doktoraty zakończone w 2013 roku

 • mgr Piotr Pawlikiewicz  - „Zgrupowania wioślarek (Cladocera) zbiorników wodnych terenów zurbanizowanych Łasku i Łodzi”
 • mgr Katarzyna Solarska-Ściuk„Oddziaływanie nanocząstek diamentu z komórkami w warunkach in vitro
 • mgr Arleta Borowiak - „Ocena efektywności związków przeciwnowotworowych o różnym mechanizmie działania w komórkach białaczkowych”
 • mgr Aleksandra A. Knapik - „Structural analysis of new matabolic pathway of uracil degradation in Escherichia coli” (Analiza strukturalna białek uczestniczących w nowym szlaku degradacji uracylu u Escherichia coli)
 • mgr Anna Jasińska - „Usuwanie barwników przemysłowych przez wybrane szczepy mikroskopowych grzybów strzępkowych”
 • mgr Konrad Winnicki „Aktywacja mechanizmów kontrolnych cyklu komórkowego oraz zmiany dynamiki transkrypcji indukowane hydroksymocznikiem w merystemach korzeni Vicia faba”
 • mgr Marta Borowiecka - „Ocena wpływu stosowania terapii hormonalnej na wybrane elementy układu hemostazy oraz poziom markerów stresu oksydacyjnego u kobiet w wieku okołomenopauzalnym”
 • mgr Michał Ciepłucha - „Regeneracja ichtiofauny rzeki Warty”
 • mgr Bartosz Janic - „Zagęszczenie i rozród pustułki (Falco tinnunculus) w warunkach miejskich Łodzi”
 • mgr Karolina Matczak - „Ocena aktywności biologicznej antyoksydantów z grupy pochodnych nitroksylowych i ich wpływ na cytotoksyczność antracyklin i taksanów w komórkach raka piersi”
 • mgr Magdalena Puczko - „Przepływ energii przez piaszczyste ławice i plaże Wisły oraz ich potencjalna rola w rozkładzie materii organicznej”
 • mgr inż. Hanna Misiak - „Analiza zjawiska elektroporacji modyfikowanych modelowych błon biologicznych”
 • mgr Grzegorz J. Wolski - „Siedliskowe uwarunkowania występowania mszaków w rezerwatach przyrody chroniących jodłę pospolitą w Polsce Środkowej”
 • mgr Michał Glądalski - „Zmienność cech rozrodu sikory modrej Cyanistes caeruleus w środowisku parkowo-ogrodowym i leśnym”
 • mgr Ilona Gągała - „Wpływ czynników środowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem roli bakterii na dynamikę występowania oraz toksyczność słodkowodnych sinic”
 • mgr Małgorzata Ziółkiewicz - „Analiza roli białka RadA w procesach naprawy DNA u mykobakterii”
 • mgr Bożena Sosnowska - „Oddziaływanie bromfenwinfosu i jego produkcyjnych zanieczyszczeń na erytrocyty i jednojądrzaste komórki krwi człowieka”
 • mgr Piotr Jóźwiak - „Taksonomia, filogeneza i zoogeografia dwóch rodzin kleszczug (Tanaidacea) z podrzędu Apseudomorpha: Apseudidae Leach, 1813 i Sphyrapodidae Guţu, 1980”
 • mgr Mariusz Waluś - „Znaczenie mutacji genu trójpeptydylopeptydazy I dla syntezy, dojrzewania i funkcjonalności jego produktu”