p w ś c p s n
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Doktoraty zakończone w 2011 roku

 • mgr Katarzyna Szulc - „Okrzemki torfowisk o różnym stopniu zdegradowania”
 • mgr Anna Pastucha - „Indukcja stresu replikacyjnego i przedwczesnej kondensacji chromosomów w merystematycznych komórkach korzeni Vicia faba. Wybrane modyfikacje potranslacyjne histonów rdzeniowych”
 • mgr Katarzyna Janik - „Znaczenie diagnostyczne i prognostyczne polimorfizmów genu receptora estrogenowego β (ESR2) w raku piersi”
 • mgr Anna Posłuszny - „Rola synaps elektrycznych w powstawaniu aktywności oscylacyjnej w formacji hipokampa”
 • mgr Nataliya Khvorostova - „Bioenergetyczny model wewnątrzgatunkowej konkurencji o pokarm w populacji lądowego ślimaka Achatina achatina”
 • mgr Mariusz Krupiński - „Mikrobiologiczna degradacja 4-n-nonylofenolu”
 • mgr Patrycja Podlaszczuk - „Zmienność cech niemetrycznych i metrycznych w obrębie nadgatunku ślepca Ehrenberga Spalax ehrenbergi (Nehring, 1898)”
 • mgr inż. Ewelina Wójcik - „Niezwykłe struktury DNA jako wewnątrzkomórkowe mutageny u mykobakterii”
 • mgr Anna Ziobro - „Wpływ melatoniny i Aronoxu na niektóre parametry erytrocytów i osocza osób z zespołem metabolicznym”
 • mgr Sylwia Bębnowska-Dębczak - „Assessing the impact of hydrological regime and hydrotechnical infrastructure on downstream migration of silver eel, Anguilla anguilla, by hydroacoustic monitoring in the Lower River Shannon” („Ocena wpływu reżimu hydrologicznego i infrastruktury hydrotechnicznej na migrację węgorza srebrzystego, Anguilla anguilla, w dół rzeki, monitorowaną hydroakustycznie w dolnym odcinku rzeki Shannon”)
 • mgr Elżbieta Pędziwiatr-Werbicka - „Dendrymery jako nośniki oligonukleotydów antysensowych skierowanych przeciw genom wirusa HIV - charakterystyka dendrypleksów”
 • mgr Szymon Sękowski - „Oddziaływanie dendrymerów PAMAM generacji 3.5 z wybranymi jonami metali”