p w ś c p s n
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Doktoraty zakończone w 2009 roku

 • mgr Bożena Grzelak - „Bioakumulacja związków fenolowych w wybranych gatunkach pijawek”
 • mgr Magdalena Urbaniak - „Analiza porównawcza zawartości dioksyn i związków dioksynopodobnych w zbiornikach zaporowych o różnych formach antropopresji”
 • mgr Renata Dziedzic - „Regulation of cell division in Mycobacterium tuberculosis” („Regulacja procesu podziału komórki Mycobacterium tuberculosis”)
 • mgr Łukasz Piotrowski - „Ochronne działanie przeciwutleniaczy hydrfilowych i hydrofobowych w wybranych układach bezkomórkowych i komórkowych in vitro
 • mgr Joanna Nieczuja-Dwojacka - „Badania przekrojowe i longitudinalne  procesu pierwszego ząbkowania w ocenie prawidłowości rozwoju biologicznego dzieci"
 • mgr Magdalena Komorowska - „Wpływ składu chemicznego środowiska na poziom radiacyjnie indukowanych uszkodzeń erytrocytów człowieka in vitro. Rola melatoniny”
 • mgr Jolanta D. Żołnierczyk - „Ocena efektywności związków o charakterze przeciwnowotworowym w indukcji apoptozy komórek białaczkowych”
 • mgr Aleksandra Felczak - „Wykorzystanie grzyba mikroskopowego Curvularia tuberculata do usuwania toksycznych zanieczyszczeń”
 • mgr Aneta Rogalska - „Indukcja apoptozy przez aklarubicynę w nowotworowych komórkach A549, HepG2 i MCF-7”
 • mgr Bartosz Adamczyk - „Wydzielanie enzymów proteolitycznych przez korzenie i ich znaczenie w azotowym odżywianiu roślin wyższych”
 • mgr Marta Jokiel - „Wpływ dendrymerow poli(L)lizynowych na błony biologiczne i modelowe”
 • mgr Anna B. Kopka - „Badania toksykologiczne wpływu leków z grupy bisfosfonianów na wybrane parametry erytrocytów”
 • mgr Monika Szewczyk - „Zmiany roślinności łąkowo-bagiennej w Narwiańskim Parku Narodowym w latach 1962-2004”
 • mgr Marcin Ratajewski - „Charakterystyka promotora genu ABCC6 związanego z chorobą pseudoxanthoma elasticum”
 • mgr Aleksandra Ziembińska - „Badania filogenetyczne bakterii nitryfikacyjnych w różnych typach instalacji oczyszczania ścieków”
 • mgr Maria Nowacka-Zawisza - „ Polimorfizm i utrata heterozygotyczności w regionach genów RAD51, BRCA1 i BRCA2 w raku piersi kobiet”
 • mgr Anna Żaczek - „Molekularna charakterystyka szczepów Mycobacterium tuberculosis opornych na podstawowe tuberkulostatyki”