Doktoraty

Na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
prowadzone są przewody doktorskie i postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

 

Osoby do kontaktu:

Przewodnicząca Komisji UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne

prof. dr hab. Agnieszka Marczak

e-mail:

           

 

 

Koordynator ds. postępowań doktorskich:

dr hab. Anita Krokosz, prof. UŁ

e-mail:

Zadania:

- kontakt z kandydatami do stopnia doktora

- przyjmowanie dokumentów i weryfikacja pod względem formalnym

 

 

Sekretarz administracyjny ds. stopnia naukowego doktora: 

mgr Inga Grzelak

e-mail:

           

Zadania:

- obsługa administracyjna, w szczególności:

- zamieszczenie dokumentów, o których mowa w Regulaminie § 7 ust. 6, w BIP UŁ;

- zamieszczenie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 6, w Systemie POLon;

- przygotowywanie umów i rachunków dla recenzentów i promotorów;

- obsługa administracyjna posiedzeń komisji

- inne, bieżące zadania wyznaczone przez przewodniczącego

 

 

 

 

Komunikat: Ze względu na rozwijającą się sytuację związaną z epidemią zakażeń koronawirusem wszystkie obrony doktorskie prowadzone są w formie zdalnej.


 

 

Komunikat RDN w sprawie składania rozpraw doktorskich składających się po części z prac opublikowanych, jak i takich, których wyniki jeszcze nie zostały opublikowane: 
 

 

 Terminy Posiedzeń Komisji UŁ ds. Stopni Naukowych

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

na rok akademicki 2021-2022

 

Termin posiedzenia
Składanie dokumentów 
do dnia
26 października 2021 r. 11 października 2021 r.
23 listopada 2021 r. 8 listopada 2021 r.
14 grudnia 2021 r. 29 listopada 2021 r.
25 stycznia 2022 r. 10 stycznia 2022 r
8 marca 2022 r. 21 lutego 2022 r.
29 marca 2022 r. 14 marca 2022 r.
26 kwietnia 2022 r. 11 kwietnia 2022 r.
31 maja 2022 r. 16 maja 2022 r.
28 czerwca 2022 r. 13 czerwca 2022 r.
27 września 2022 r. 12 września 2022 r.