Maj

p w ś c p s n
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

BioLider - program rozwoju kompetencji studentów Wydziału BiOŚ UŁ

 Projekt „BioLider - program rozwoju kompetencji studentów Wydziału BiOŚ UŁ” nr POWR.03.01.00-00-K281/15, realizowany w ramach Osi III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W zawiązku z realizacją projektu „BioLider - program rozwoju kompetencji studentów Wydziału BiOŚ UŁ” nr POWR.03.01.00-00-K281/15, realizowany w ramach Osi III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamieszczamy zapytanie ofertowe i zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji HR ze studentami.

Zapytanie ofertowe w załączniku na dole strony.

 Chętnie odpowiemy na Państwa pytania. Kontakt do Biura Projektu:

dr Agnieszka Wolańska-Kamińska 

  tel.: 42 635 45 33

Budynek B Wydz. BiOŚ , pokój 109 B.

Do udziału Projekcie zapraszamy studentów wszystkich kierunków naszego Wydziału studiujących na III roku studiów licencjackich oraz II roku studiów uzupełniających.

Łączna liczba miejsc: 50 osób

Harmonogram zajęć w Projekcie-edycja II

Lp

Nazwa szkolenia

Miesiąc / Rok/Liczba godzin/ Miejsce realzcji

Grupa docelowa

Krótki opis szkolenia

1.

Certyfikowane testy psychometryczne

Październik 2017

Łódź

zajęcia on-line

Studenci wszystkich kierunków

Indywidualne testy psychometryczne zakończone raportem w języku polskim i angielskim określające predyspozycje i preferencje zawodowe każdego studenta, określające mocne i słabe strony

2.

Certyfikowane szkolenie z pracy w zespole

Listopad 2017

Łódź, 12 h

Studenci wszystkich kierunków

Szkolenie wykształcające umiejętności planowania zadań i ról, wyrażania potrzeb i oczekiwań, asertywności odczytywania emocji, radzenia sobie ze stresem

3.

Szkolenie z efektywnej komunikacji i autoprezentacji

Listopad 2017

Łódź, 8 h

Studenci wszystkich kierunków

Szkolenie mające na celu wykształcenie umiejętności skutecznej autoprezentacji i komunikacji. Uczestnicy będą uczyć się na wlanych przykładach, dokumentacjach video

4.

Zajęcia z praktykami z dziedziny HR

Grudzień 2017

Łódź, indywidualne spotkania, Łódź,  1 h

Studenci wszystkich kierunków

Zajęcia polegać będą na symulacjach rozmów rekrutacyjnych i indywidualnych konsultacjach z praktykami pracującymi w Działach HR

5.

Zajęcia z tworzenia, edycji i promocji profilu zawodowego on-line

Marzec 2018

Łódź, 6 h

Studenci wszystkich kierunków

Zajęcia wykorzystywać będą dostępne narzędzia informatyczne – media społecznościowe tj. LinkedIn

6.

Szkolenie z przedsiębiorczości

Marzec 2018

Łódź, 3 x 4 h

Studenci wszystkich kierunków

Zajęcia obejmą rozwój kompetencji w zakresie zakładania i utrzymania własnej działalności gospodarczej, konstruowania i obrony biznesplanów

7.

Certyfikowane szkolenia z oprogramowania ArcGIS i ENVI oraz warsztaty z ich zastosowania

Kwiecień/Maj 2018

2x3dni

1x3dni

Łódź, Warszawa

Studenci biologii środowiskowej, ochrony środowiska, biomonitoringu

Szkolenia, które uczące umiejętności koszty stania z narzędzi GIS, tworzeni, map, edycji danych geograficznych, rozwiązywania problemów przestrzennych, wykonywania analiz hiperspektralnych, pracy z danymi wektorowymi

8.

Certyfikowane szkolenie z DPL

Kwiecień/Maj 2018

2 dni

Studenci biologii eksperymentalnej, mikrobiologii, biotechnologii i genetyki

Szkolenie z wdrożenia i zapewnienia najwyższej jakości badań zgodnie z Dobra Praktyką Laboratoryjną oraz wymagań dotyczących personelu w Laboratorium Akredytowanych wg normy PN-EN ISO 17025

9.

Certyfikowane szkolenia z HPLC

Kwiecień/Maj 2018

3 dni

Studenci biologii eksperymentalnej, mikrobiologii, biotechnologii i genetyki

Szkolenie  w zakresie pracy z wysokosprawną chromatografia cieczową

10.

Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach z branży biogospodarki

Maj/Czerwiec 2018

1-2 dni

Studenci biologii eksperymentalnej, mikrobiologii, biotechnologii i genetyki

Celem jest poznanie poszczególnych etapów produkcji oraz kontakt z potencjalnymi pracodawcami

Udział w Projekcie jest bezpłatny

Korzyści z udziału w Projekcie:

  1. Dodatkowe zajęcia wykraczające poza program studiów
  2. Nabycie kompetencji cenionych na ryku pracy
  3. Certyfikaty w języku polskim i angielskim
  4. Bezpłatne materiały szkoleniowe

Przy szkoleniach odbywających się na miejscu (w Łodzi) i trwających 4 godziny uczestnikom Projektu zapewniamy kawę a przy trwających 8 godzin także posiłek obiadowy.

Przy szkoleniach trwających dłużej niż jeden dzień odbywających się poza Łodzią – gwarantujemy nocleg i zwrot kosztów podróży.

ZAŁĄCZNIKI