p w ś c p s n
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Akty prawne Wydziału BiOŚ UŁ związane z jakością kształcenia

Zarządzenia nr 2 Dziekana Wydziału BiOŚ UŁ z dnia 22 października 2019 r. w sprawie: ustanowienia nagrody Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ za osiągnięcia dydaktyczne oraz określenia zasad jej przyznawania oraz
Formularz wniosku do Zarządzenia nr 2 Dziekana z dn. 22 października 2019 r.

Zarządzenie nr 9  Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie szczegółowej procedury przeglądu oferty dydaktycznej i programów studiów na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Uchwała Rady Wydziału BiOŚ UŁ z dn. 14.12.2010 o powołaniu Komisji

Uchwała nr 20/2015 Rady Wydziału BiOŚ UŁ w sprawie przyjęcia załączników do recenzji z kierunkowymi efektami kształcenia

Uchwała nr 149 Wydziału BiOŚ UŁ w sprawie przyjęcia Polityki Zarządzania Jakością Kształcenia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

Zarządzenie nr 5 Dziekana Wydziału BiOŚ UŁ z dnia 01.10.2012 r. w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Studiów Doktoranckich na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

Zarządzenie nr 5 Dziekana Wydziału BiOŚ UŁ z dnia 27.09.2016 r. w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

Zarządzenia Dziekana zmieniające skład Komisji w 2018 r.

Zarządzenie nr 2 Dziekana Wydziału BiOŚ UŁ z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie zasad ankietowej oceny zajęć przez studentów Wydziału BiOŚ UŁ studiów I, II i III stopnia obowiązujące do 1.10.2018 r.

Zarządzenie nr 3 Dziekana Wydziału BiOŚ UŁ z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie zasad ankietowej oceny pracy Dziekanatu oraz infrastruktury Wydziału przez studentów Wydziału BiOŚ UŁ studiów I, II i III stopnia

Zarządzenie nr 3 Dziekana Wydziału BiOŚ UŁ z dnia 24 października 2018 r. w sprawie: procedury przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Zarządzenie nr 4 Dziekana Wydziału BiOŚ UŁ z dnia 24 października 2018 r. w sprawie: procedury przeprowadzania badań ankietowych nad jakością kształcenia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Zarządzenie nr 5 Dziekana Wydziału BiOŚ UŁ z 24 października 2018 r. w sprawie: procedury potwierdzania osiągnięcia oraz weryfikacji zakładanych efektów kształcenia na studiach I i II stopnia dla kierunków prowadzonych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego