p w ś c p s n
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

65 mln zł od NCN na stypendia, staże naukowe i małe granty

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór do piątej edycji konkursu ETIUDA oraz pierwszej konkursów SONATINA i UWERTURA. Naukowcy będą mogli ubiegać się o środki na staże w jednostkach zagranicznych, w tym także w zespołach realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Centrum ogłosiło też konkurs MINIATURA na pojedyncze działanie naukowe, do którego nabór rozpocznie się w kwietniu 2017 roku.

ETIUDA 5

Terminy: nabór wniosków do 15 marca 2017 r.

Kto: doktoranci przygotowujący rozprawę doktorską

Budżet: stypendia w wysokości 4,5 tys. miesięcznie; budżet edycji wynosi 10 mln zł

SONATINA 1

Terminy: nabór wniosków do 15 marca 2017 r.

Kto: badacze, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 3 lata temu

Budżet: 30 mln zł

UWERTURA

Terminy: nabór wniosków do 15 marca 2017 r.

Kto: naukowcy ze stopniem doktora, którzy kierowali projektem badawczym NCN

Budżet: 5 mln zł

MINIATURA

Terminy: nabór wniosków do 3 kwietnia 2017 r.

Kto: osoby ze stopniem doktora, które nie realizowały projektów badawczych

Budżet: dofinansowanie projektu to od 5 do 50 tys. zł; budżet konkursu to 20 mln zł